Purpose and Welcome. Doel en Welkom

The aim of this website is subject to the Fair Use involving teaching and research in religion and faith. Besides promoting and spreading the pure Gospel which Jesus Christ was the teacher on a flat earth.

Doel van deze website valt onder de Fair Use waarbij het gaat om onderwijs en onderzoek in religie en geloof. Daarnaast het promoten en uitdragen van de pure evangelie waarvan de Jezus Christus de onderwijzer was op een platte aarde.Alle filmpjes zijn niet onze eigen producties en daarom zijn wij ook niet verantwoordelijk voor teksten, beelden en uittingen. Wel ondersteunen deze YOUTUBE filmpjes onze gedachten omtrent Bijbel en Platte Aarde.

Welcome !

The Lollards is a movement that promote pure gospel and will preach about God's coming Kingdom! We are an Unitarian movement that brings relief and deliverance for-you. We do not want to be misled by religious influences and lies that are incorrect .We reveal you everything.

From the Netherlands, the Latest Reformation started and announced God's Kingdom on 31-10-2017, 500 years after Mr. Luther presented his 95 theses. We will be 3 x 7 (21) propositions presenting in due course.

This website is by December 2016 in the "air"  and bring the announcement at 31-10-2017.

The name of the Lollards is deliberately chosen. It is a 14th century movement that preached in rural England. They believed as we do, that the Earth is flat and that God dwells above the circle of the earth (Isaiah 40:22)

WELKOM :

De Lollards  is een beweging die het pure evangelie(gospel) over God's komende Koninkrijk gaat prediken ! We zijn een Unitarische beweging die verlichting en-verlossing brengt voor u. Wij willen niet misleid worden door religieuze invloeden en leugens die incorrect zijn en of waren in geloof en wetenschap.Daarom onthullen wij u graag alles.

Vanuit Nederland, start de Laatste Reformatie en kondigt zij God's Koninkrijk aan op 31-10-2017, 500 jaar nadat M. Luther zijn 95 stellingen presenteerde. Wij zullen 3 x 7 (21) stellingen presenteren ter zijner tijd.

Deze website is per december 2016 in de "lucht" gegaan en is de aankondiging voor 31-10-2017.

De naam De Lollards is bewust gekozen. Het betreft een 14de eeuwse beweging die predikte op het platteland van Engeland. Zij geloofden als wij, dat de aarde plat is en dat God boven de cirkel van de aarde woont( Jesaja 40:22)

We also see ourselves as Reforma Restaurants along the lines of the Lollards.

Our movement is inspired by the passion of Michael Servetus (1511-1553), John Wycliffe (c.1330-1384), but also William Tyndale (1494-1536), Martin Luther (1483-1546), Jan Hus (c. 1372 - c.1415) and Peter Waldo (c.1140-c.1218) as well as others as Menno Simons (c.1496-1561) and Anthony Buzzard (1935-)

We zien ons zelf ook als Reformanten naar het voorbeeld van de Lollards.

Onze beweging laat zich inspireren door de passie van Michael Servet(1511-1553), John Wycliffe (c.1330-1384), maar ook William Tyndale(1494-1536), Martin Luther(1483-1546), Jan Hus(c.1372 - c.1415) en Petrus Waldo(c.1140-c.1218) zo ook anderen als Menno Simons(c.1496-1561)en Anthony Buzzard(1935-) 

Hun inzet voor openheid, vrijheid van geloof en mening inspireert ons vandaag de dag om God's komende Koninkrijk op aarde bekend te maken in onze tijd.

De oproep is om uw huidige situatie kritisch te vergelijken de Schrift, zodat u bevrijdend deel kan uitmaken van De Reformatie. De verstikking van religies bracht uw geest uiteindelijk geen vrijheid , wellicht enkel een sociale hulp in uw omgeving. Onderzoek alles en behoudt het goede(1Tess. 5:21)

Wij volgen Jezus van Nazareth na in geloof ,onderwijs en zijn derhalve geen kerkgenootschap of religie. 

 

In hoop.

Willibrordus A. van der Weide

 

Copying of copyrightet material is done for a fair use

Flat earth proves

Fl;at earth & Bible