Zuivere Evangelie op een platte aarde !

Onze eerste video vanuit de 'bunker'te Arnhem, een start is gemaakt , zomer 2017

Platte Aarde bewezen vanuit de Bijbel en onze waarnemingen !

Mijn naam is Willibrordus van der Weide, oprichter van de vrijheid beweging De Lollards vanuit Arnhem, Nederland. Mijn missie is om de zuivere evangelie van Gods Koninkrijk op een platte aarde te verkondigen.

14. Jul, 2017

Aankondiging !

Op 31-10-2017 is het 500 jaar geleden nadat Maarten Luther zijn 95 bezwaren of stellingen op een kerkdeur nagelde van zijn eigen religie. Op 31-10-2017 zullen wij dit ook doen met 21 stellingen vanuit Arnhem, Nederland. Het is tijd dat alle religies tot berouw komen en hun verwrongen 'evangelies' verlaten.Zuivere ofwel pure evangelie op een platte aarde is onze boodschap, het Koninkrijk Gods is nabij door de wederkomst van de mens Jezus van Nazareth !

Doel en Welkom

Demonstratie van Waarheid, Liefde en Actie voor God om Gods Koninkrijk op de platte aarde te verkondigen.

De informatie op deze site kan worden gebruikt voor FAIR USE .

 

WELKOM :

"De Lollards"  is een beweging die de zuivere evangelie over God's komende Koninkrijk promoot en aankondigt op de platte aarde.

De naam De Lollards is symbolisch gekozen. Het betrof een 14de eeuwse beweging die predikte op het platteland van Engeland. Zij geloofden net als wij, dat de aarde plat was en dat God boven de cirkel(platte) van de aarde woont( Jesaja 40:22).

De Lollards is een bijnaam die gegeven aan mensen die "ongeletterde of niet geleerde"personen van het platte land waren(Handelingen 4:13). Deze personenen spraken vrijuit over God en Gods woord.

We zien ons zelf dan ook naar het voorbeeld van De Lollards. We opereren als volgelingen van Jezus van Nazareth.

Onze beweging laat zich inspireren door de passie van personen als Michael Servet(1511-1553), John Wycliffe (c.1330-1384), maar ook William Tyndale(1494-1536), Maarten Luther(1483-1546), Jan Hus(c.1372 - c.1415) , Petrus Waldo(c.1140-c.1218), Menno Simons(c.1496-1561), Deliane Rademakers(1921-1942) , Klaas Dijkstra (1895-1969)en Anthony Buzzard(1935-)

Hun inzet voor openheid, vrijheid, platte aarde bewijs en Bijbelse inzichten maar ook van geloof en mening inspireert ons vandaag de dag om God's komende Koninkrijk op deze platte aarde bekend te maken. We laten ons niet beduvelen door in aannames te leven vanuit religies en de wetenschap.

De oproep is om uw huidige situatie kritisch te vergelijken met de Schrift, zodat u bevrijdend deel kan uitmaken van de reformatie. De verstikking van religies bracht uw geest uiteindelijk geen vrijheid , wellicht enkel een sociale hulp en troost in uw omgeving. Onderzoek alles en behoudt het goede (1Tess. 5:21) is onze uitgangspunt. Wij motiveren u om alles oprecht te onderzoeken en te toetsen zonder religie invloeden.

Wij volgen de mens Jezus van Nazareth na in geloof ,onderwijs en zijn derhalve geen kerkgenootschap,religie of "christelijke" denominatie.

Onze youtube kanaal is bereikbaar vanaf 01-09-2017 

 

In hoop.

Willibrordus A. van der Weide

Oprichter website

 

Copying of copyrightet material is done for a fair use

Flat earth proves

Fl;at earth & Bible

Alle religies en genootschappen ontkennen de Bijbelse zienswijze omtrent de aarde. De vraag waarom ? de aarde is geen bol of rond en we gaan niet met 100.000 km/uur om de zon. Ook is er geen universum. We hebben te maken met fictie en bedrog van een instituut als de NASA.