Onze actie 500 jaar na Maarten Luther

Bijzondere video met 2 tal plakkaten met stellingen tegen Het Bestuur van Jehova Getuigen en Protestante kerken in Nederland en Duitsland. 31-10-2017. Onze beweging en verlichting The LOLLARDS uit Nederland promoot de zuivere evangelie op een platte aarde.

Doel en Welkom

De informatie op deze site kan worden gebruikt voor FAIR USE .

 

WELKOM :

"De Lollards"  is een beweging die de zuivere evangelie over God's komende Koninkrijk promoot en aankondigt op de platte aarde.

De naam De Lollards is symbolisch gekozen. Het betrof een 14de eeuwse beweging die predikte op het platteland van Engeland. Zij geloofden net als wij, dat de aarde plat was en dat God boven de cirkel(platte) van de aarde woont( Jesaja 40:22).

De Lollards is een bijnaam die gegeven aan mensen die "ongeletterde of niet geleerde"personen van het platte land waren(Handelingen 4:13). Deze personenen spraken vrijuit over God en Gods woord nadat John Wycliff de Bijbel vertaalde, verspreide en voorlas. 

We zien ons zelf dan ook naar het voorbeeld van De Lollards. We opereren als volgelingen van Jezus van Nazareth.

Onze beweging laat zich inspireren door de passie van personen als Michael Servet(1511-1553), John Wycliffe (c.1330-1384), maar ook William Tyndale(1494-1536), Maarten Luther(1483-1546), Jan Hus(c.1372 - c.1415) , Petrus Waldo(c.1140-c.1218), Menno Simons(c.1496-1561), Deliane Rademakers(1921-1942) , Klaas Dijkstra (1895-1969)en Anthony Buzzard(1935-)

Hun inzet voor openheid, vrijheid, platte aarde bewijs en Bijbelse inzichten maar ook van geloof en mening inspireert ons vandaag de dag om God's komende Koninkrijk op deze platte aarde bekend te maken. We laten ons niet beduvelen door in aannames te leven vanuit religies en de wetenschap.

De oproep is om uw huidige situatie kritisch te vergelijken met de Schrift, zodat u bevrijdend deel kan uitmaken van de reformatie. De verstikking van religies bracht uw geest uiteindelijk geen vrijheid , wellicht enkel een sociale hulp en troost in uw omgeving. Onderzoek alles en behoudt het goede (1Tess. 5:21) is onze uitgangspunt. Wij motiveren u om alles oprecht te onderzoeken en te toetsen zonder religie invloeden.

Wij volgen de mens Jezus van Nazareth na in geloof ,onderwijs en zijn derhalve geen kerkgenootschap,religie of "christelijke" denominatie.

Onze youtube kanaal is bereikbaar vanaf 01-09-2017 :  Pure evangelie op een platte aarde

We wensen u veel sterkte en vreugde bij het vinden van parels die geen neppers zijn zoals vaak gebeurd door misleiding van religies die blinkende zaken aanbieden onder het mom van Gods Woord , Gods Naam en de claim dat zij Gods organisatie zijn op aarde. 

Elke religie die een universum idee en planeet aarde omarmde is een plastic parel die waardeloos is ! We hopen nadat u onze website beziet en video's dat uw ogen eindelijk langzaam open gaat......en dat u de echte Parel van God moogt ontvangen.

Matheus hoofdstuk 13 de versen 44,45  over de kostbare parel die Jezus gebruikte in zijn illustratie aan ons.

 

 

In hoop.

Willibrordus A. van der Weide

Oprichter beweging De Lollards in Nederland.

 

We leven in een gesloten systeem wat uitstekend uitgelegd is in de Bijbel. Het idee van een universum en planeten met ontelbare melkwegstelsels is gebaseerd op het beduvelen van u ! Ook leven we niet op een bolle draaiende planeet die om een zon draait met 100.000km per uur . Mijnheer Neil Armstrong was NOOIT op een maan of de maan. Verrast ? Tijd voor zelfonderzoek. God woont boven ons en ziet ons als sprinkhanen(Jesaja 40:22) een geruststellende gedachte. De aarde is plat mensen !

Maarten Luther zijn geloof.

Voorbeeld van moed en opkomen tegen religies die mensen gijzelen in mooie verpakkingen die uiteindelijk niet van God zijn of waren. God is onveranderlijk , mensen dus niet. Geen religie op aarde anno 2017 is gegrondvest door God en door Jezus, de mens(Matheus 28:18).