Het komende Koninkrijk Gods op aarde onder leiding van de mens Jezus zal op de platte aarde deze veranderingen doorvoeren. Alle religies ten spijt anno 2018, geen enkele behoort Jezus de mens toe en God de Vader.

Doel en Welkom

De informatie op deze site kan worden gebruikt voor FAIR USE .

WELKOM :

"De Lollards"  is een beweging die de zuivere evangelie over God's komende Koninkrijk promoot maar ook aankondigt op de platte aarde.

De naam De Lollards is symbolisch gekozen. Het betrof een 14de eeuwse beweging die predikte op het platteland van Engeland. Zij geloofden net als wij, dat de aarde plat was en dat God boven de cirkel(platte) van de aarde woont( Jesaja 40:22).

De Lollards is een bijnaam die gegeven aan mensen die "ongeletterde of niet geleerde"personen van het platte land waren(Handelingen 4:13). Deze personenen spraken vrijuit over God en Gods woord nadat John Wycliff de Bijbel vertaalde, verspreidde en voorlas. 

We zien ons zelf dan ook naar het voorbeeld van De Lollards. We opereren als volgelingen van Jezus van Nazareth.

Wij volgen de mens Jezus van Nazareth na in geloof ,onderwijs en zijn derhalve geen kerkgenootschap,religie of "christelijke" denominatie.

Jan Hoekstra, Friesland

 

 

We leven in een gesloten systeem wat uitstekend uitgelegd is in de Bijbel. Het idee van een universum en planeten met ontelbare melkwegstelsels is gebaseerd op het beduvelen van u ! Ook leven we niet op een bolle draaiende planeet die om een zon draait met 100.000km per uur . Mijnheer Neil Armstrong was NOOIT op een maan of de maan. Verrast ? Tijd voor zelfonderzoek. God woont boven ons en ziet ons als sprinkhanen(Jesaja 40:22) een geruststellende gedachte. De aarde is plat mensen !

Maarten Luther zijn geloof.

Voorbeeld van moed en opkomen tegen religies die mensen gijzelen in mooie verpakkingen die uiteindelijk niet van God zijn of waren. God is onveranderlijk , mensen dus niet. Geen religie is gegrondvest door God en door Jezus op aarde anno 2018, dat is duidelijk.