Het komende Koninkrijk Gods op aarde onder leiding van de mens Jezus zal op de platte aarde deze veranderingen doorvoeren. Alle religies ten spijt anno 2018, geen enkele behoort Jezus de mens toe en God de Vader.

Doel en Welkom

De informatie op deze site kan worden gebruikt voor FAIR USE .

 

 

WELKOM :

"De Lollards"  is een beweging die de zuivere evangelie over God's komende Koninkrijk promoot en aankondigt op de platte aarde.

De naam De Lollards is symbolisch gekozen. Het betrof een 14de eeuwse beweging die predikte op het platteland van Engeland. Zij geloofden net als wij, dat de aarde plat was en dat God boven de cirkel(platte) van de aarde woont( Jesaja 40:22).

De Lollards is een bijnaam die gegeven aan mensen die "ongeletterde of niet geleerde"personen van het platte land waren(Handelingen 4:13). Deze personenen spraken vrijuit over God en Gods woord nadat John Wycliff de Bijbel vertaalde, verspreide en voorlas. 

We zien ons zelf dan ook naar het voorbeeld van De Lollards. We opereren als volgelingen van Jezus van Nazareth.

De oproep is om uw huidige situatie kritisch te vergelijken met de Schrift, zodat u bevrijdend deel kan uitmaken van de reformatie. De verstikking van religies bracht uw geest uiteindelijk geen vrijheid , wellicht enkel een sociale hulp en troost in uw omgeving. Onderzoek alles en behoudt het goede (1Tess. 5:21) is onze uitgangspunt. Wij motiveren u om alles oprecht te onderzoeken en te toetsen zonder religie invloeden.

Een bekende actieve religie bv als de  "Jehova Getuigen" moet mensen niet langer omvormen tot robots maar tot zelfstandig kritisch denkende en zelf reflecterende mensen. Ook moeten ze hun hart en geweten kunnen laten spreken. Ze zijn geschapen in het beeld van God en zijn dus niet bedoeld tot een soort van papegaaien. Van dit soort structuren moeten we snel afscheid nemen. Is dit zo moeilijk te begrijpen?

Wij volgen de mens Jezus van Nazareth na in geloof ,onderwijs en zijn derhalve geen kerkgenootschap,religie of "christelijke" denominatie.

Onze voor u unieke youtube kanaal is bereikbaar vanaf 01-09-2017 :  Pure evangelie op de platte aarde

Er zijn inmiddels 40 video's(04-2018) gemaakt meestal vanuit onze BUNKER locatie te Arnhem.

We wensen u veel sterkte en vreugde bij het vinden van parels die geen neppers zijn zoals vaak gebeurd door misleiding van religies die blinkende zaken aanbieden onder het mom van Gods Woord , Gods Naam en de claim dat zij Gods organisatie zijn op aarde. 

Elke religie die een universum idee en planeet aarde omarmde is een plastic parel die uiteindelijk waardeloos is ! We hopen nadat u onze website beziet en video's dat uw ogen eindelijk langzaam open gaat......en dat u de echte Parel gevonden heeft.

Matheus hoofdstuk 13 de versen 44,45  over de kostbare parel die Jezus gebruikte in zijn illustratie aan ons.

In 2018 zullen wij onze missie uitbreiden met de reeds online website over de religie "Jehova getuigen" wat waar en wat een leugen is. www.wachttoren-genootschap.nl

 

We leven in een gesloten systeem wat uitstekend uitgelegd is in de Bijbel. Het idee van een universum en planeten met ontelbare melkwegstelsels is gebaseerd op het beduvelen van u ! Ook leven we niet op een bolle draaiende planeet die om een zon draait met 100.000km per uur . Mijnheer Neil Armstrong was NOOIT op een maan of de maan. Verrast ? Tijd voor zelfonderzoek. God woont boven ons en ziet ons als sprinkhanen(Jesaja 40:22) een geruststellende gedachte. De aarde is plat mensen !

Maarten Luther zijn geloof.

Voorbeeld van moed en opkomen tegen religies die mensen gijzelen in mooie verpakkingen die uiteindelijk niet van God zijn of waren. God is onveranderlijk , mensen dus niet. Geen religie is gegrondvest door God en door Jezus op aarde anno 2018, dat is duidelijk.