Het geloofsmanifest

Voor de lezers ;

"Een juist argument bestaat uit meerdere stellingen en een conclusie die op basis van de regels van de logica volgt uit de stellingen zodat er bewijs aangedragen dient te worden, d.w.z. iets van rechtvaardiging voor de stellingen om aan te tonen dat deze meer waarschijnlijk waar zijn dan onwaar" 

Doen niet mee an aannames en vage combinaties van getallen om een profetie te voorspellen die niet gebaseerd is op het bovenstaande.

Mijn geloof punten in het kort ;

* De Bijbel en canon van de 66 boeken waaruit het bestaat is Gods enige geïnspireerde woord.

* God is Almachtig en schiep de hemel en de aarde inclusief de mens met een doel. De aarde is zover de Bijbel het uitlegt een schijf en of schotel(Jesaja 40;22)en geen spinnende rond of bol.

* Dat de aarde altijd bewoond zal blijven(Matheus 5:5). Derhalve zal de aarde nooit worden vernietigd. Er alleen verder sterrenbeelden zijn, een maan en zon die draaien binnen de hemel en of gewelf van de aarde als projecties en niet als planeten.  De aarde staat vast en draait niet. Alleen de aarde is bewoonbaar.

Er is bij grote zekerheid geen heelal.

* De aarde in paradijs condities zal worden hersteld tijdens Jezus regering op aarde.

* Onder Gods Koninkrijk de zachtmoedige/rechtvaardigen(Matheus 5:5) alleen zullen leven zonder ziekte en dood.

* De doden krijgen een rechtvaardige opstanding op de platte aarde.

* De Bijbel alleen geeft inzicht omtrent God's plannen met de aarde en u.

* Alle huidige religies en genootschappen zijn niet uit de bron Gods gebleken.

* Evolutie en de 'big bang' theorie is een mega bedrof gebleken.

* De gene die alle autoriteit heeft ontvangen van God is Jezus van Nazareth. Hij zal terug komen vanuit de hemel(als enigste mens daar)op de platte aarde. Hierop begint het beloofde Gods Koninkrijk van 1000 jaar ter glorie en zegening voor de gehele Schepping.

 

For fair use only

For fair use only

For fair use only

For fair use only

Platte aarde bewijs

Platte aarde bewijs

21 Questions about Flat Earth vs Round

Jezus van Nazareth had geen hemels bestaan vooraf