FAIR USE PICTURE ; Werkt niet voor VOEDSEL dat vergaat !

19. Jul, 2017

Verkondig, verkondig en verkondig !!

De focus en missie wordt gelegd op het promoten , onderwijzen en prediken van Gods komende Koninkrijk op de platte aarde ! In de Romeinen Brief zegt apostel Paulus "Hoe zullen zij vervolgens horen zonder dat iemand predikt?
Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goed nieuws over goede dingen bekendmaken! " Romeinen 10:14,15

Onze missie maakt geen deel uit van het promoten van een religie of genootschap. Wij onderzoeken aan de hand van De Schrift ( Bijbel ) en doen verder krachtige zelfonderzoek. Dialoog is ons statement volgens Handelingen 17:11

Focus waarop ?

Matheus 10:26,27 zijn Jezus woorden " Vreest hen daarom niet(alle religies), want er is niets bedekt dat niet ontdekt zal worden en verborgen dat niet bekend zal worden. Wat ik u in het duisternis zeg spreek dat in het licht en wat gij in het oor hoort predikt dat van de daken !" 

Doelen in onze missie is in de lijn met de woorden van de grootste mens ooit , Jezus van Nazareth beschreven in Johannes 14:17 , daar staat  "de geest van de waarheid"zou Jezus geven aan zijn echte volgelingen die de wereld niet kan ontvangen en begrijpen vandaag.

Wij zijn ervan bewust hoe men kan gaan reageren op onze stellingen. We staan open voor fatsoen en dialoog met u.

Onze Missie ;

* Zuivere evangelie(Gods Koninkrijk) uitleg en aankondigen

* Platte Aarde bewijs vanuit de Bijbel en wetenschap.

* Wederkomst van Jezus van Nazareth de mens, voorbereiden

* De landbouw van God promoten en realiseren.

* Free energie en fossiel loze motoren.

Er is een kolossale kerkelijke warboel vandaag de dag overal in Nederland en wereldwijd. Kerken en genootschappen "prediken" een evangelie maar het is een verwrongen evangelie, dat vitale informatie achterwege laat.Ook hebben vele mensen kerken verlaten en of zijn helemaal niet meer geïnteresseerd in geloofsvraagstukken. Vaak is traditie nog het bindmiddel tot hun religie alleen. De vervlakking en geestelijke luiheid in Nederland en het niet meer gebruiken van zintuigen maakt het lastig om nog zelf onderzoekende mensen te vinden.

Doch sommige religie en genootschappen leiders verklaren aan hun leden dat zij alleen de spreekbuis zijn voor God op aarde en houden miljoenen leden in gijzeling. Wij geloven niet dat een religie Gods spreekbuis is of Gods organisatie op aarde, mede door de enorme warboel van misleidende zaken aan leden, die op basis van 'liefde onder condities' leven.

Het is aan ons om zaken recht te zetten. Daarom is de beweging ontstaan. We kunnen niet lijdzaam toe zien en of in 'angst, verplichting en schuld gevoel leven.'

Wij gaan niet mensen wegzetten met steeds onze verschillen te benoemen maar kijken naar overeenkomsten met u en vanuit dat alle zaken recht te trekken.

Wij zien onszelf niet als religie, genootschap en of denominatie maar alleen als vrije beweging. 

Jan Hoekstra.