Is uw kerk of religie wel uit de bron van God ?

Uitleg van God's Woord&wijsheid

Op deze pagina zullen we met u geloofszaken uit het heden en verleden uitleggen.

Wij verwelkomen mensen om kritisch hun eigen geloof te toetsten op houdbaarheid. Zelf moet je de regie in handen nemen en geen religieuze leiders navolgen.

Onze beweging houdt zich niet bezig met filosofie en kerktradities gebaseerd op menselijke overleveringen. Voor ons is de Bijbel Gods geinspireerde woord(wijsheid) alleen. Ook volgen wij geen besturen na. Genesis 40:8

We willen juist bevrijd zijn van dat juk wat eeuwenlang op mensen is gelegd, onbedoeld of bedoeld. Waar religies veelal leidde tot systemen van sociale controle was het ook een vaak verstikkende manier om de geesten van mensen te beinvloeden.

Omdat onze Beweging nog in opkomst is verwijs ik voorlopig u naar "Reformation Fellowship" van Anthony Buzzard. Op zijn website is wekelijks een life stream te zien waarop u direct verbonden kunt zijn met de USA, elke zondag. Ook op YouTube vindt u aansluitende thema's die ontzettend nuttig zijn voor de opbouw van uw geloof. U kunt dan uw kerk en leerstellingen vergelijken met hoe het evangelie werkelijk bedoelt is. Uiteraard wil ik u ook ondersteunen door vragen te beantwoorden via de email ; delollards@gmail.com

Onder de twee websites van "Reformation Fellowship" en "Biblical Truth Seekers" kunt u in het Engels vele onderwerpen vinden die goed worden uitgelegd. Helaas kunnen wij nog geen Nederlandse versie hiervan bieden.

Zeker hoop ik ook in de nabije toekomst sessies-en, toespraken te houden op het platteland bij u in de buurt. U kunt hiervoor ook een verzoek indienen via de email.