Ontmoeting in Arnhem 29-10-2017 door drie platte aarde pioniers met Jouke Elsinga (links), Willibrordus van der Weide en Mike Cavanaugh

21. Jul, 2017

Zuivere evangelie op een platte aarde

De missie vanuit Arnhem, Nederland ..............

Uw toekomst op aarde vanuit de Bijbel bezien

De resten van de stad en paleis waar Esther, Daniel en Nehemia woonden in Susan(Soush) beschreven in de de OT. Op bezoek in 2011

Wij zullen vanuit Gods Schriften en eigen onderzoek bewijs leveren van onze missie.

De bedoeling is om een  Nieuwsbulletin gepubliceerd te krijgen met de naam " Focus op Gods Koninkrijk" . Hierin zullen de Bijbelse waarheden verder worden toegelicht voor u en is er ruimte voor uw suggesties, commentaren en aanvullingen. Ook komt er een rubriek voor onze tuinders en landbouwers.

 

 

Jezus als joodse man op aarde en in leven.

Met dank aan Anthony Buzzard, Atlanta, USA