De landbouw van God

De landbouw van God is mijn hoofd thema.

Waar ik als onderzoeker de Schepping bekijk is de gehele voedsel voorziening op aarde te wonderlijk voor woorden. Daar mijn voor keur uitgaat naar het rentmeesterschap op de vlakke aarde is het komen tot de juiste kringloop landbouw een logisch gevolg.

Zoals in Genesis reeds staat zal het zaaien en oogsten onbepaald op aarde plaats vinden(Genesis 8:22). De belofte Gods ten aanzien van onze voeding en voedsel voorziening is ook dat de toekomstige 1000 jarige Rijk op aarde de mens onbepaald gaat leven en werken hieraan(Matheus 5:5 en Psalm 37:11)

Ooit zei ik eens ; "Kunstmest is alleen geschikt voor kunstgras" 

Als dilettant ingenieur en uitvinder bedacht ik Condit Fertilizer reeds in 2002. Dit om de gehele kunstmest van het podium te drukken. Dit kwam mij op directe vervolging te staan als gezond gelovige.

Deze pagina dient nog te worden uitgebouwd , dus even geduld.

www.yellowagro.com   is mijn uithangbord in de kringloop landbouw en zuivel.

Willibrordus van der Weide