Jezus had geen voormenselijk bestaan

14. Jul, 2017

Aankondiging !

De mens , Jezus van Nazareth komt terug op de platte aarde binnenkort. Goed Nieuws voor alle rechtvaardige en zachtmoedige mensen. Jezus zal vanuit het vernieuwde Jeruzalem regeren op de aarde ter zegening van de mens en dieren.De aarde zal worden verandert in paradijs omstandigheden en alle religies met hun verwrongen evangelies zijn verdwenen. In de naam van Jezus zal dit allemaal geschieden( Matheus 28:18) !

Wie was hij

De grootste mens ooit

Johannes 14:17  "de geest van de waarheid"zou Jezus geven die de wereld niet kan ontvangen.

De bovenstaande tekst gebruiken wij ook voor onze Missie, hoeveel tegenstand wij ook krijgen van die huidige wereld.

Jezus wie was hij ?

Wellicht de meest besproken mens ooit die ook de grootste invloed had op de mensheid. Zijn leven, onderwijs, sterfte en volgelingen worden vaak geuit ondanks een tanende belangstelling vanuit mensen vandaag de dag.Om niet teveel te gaan schrijven hier neem ik u mee met een aantal passages uit de Bijbel ; 

Lukas 4:43 " Ik(Jezus) moet ook aan de andere steden het Goede Nieuws van het Koninkrijk Gods bekendmaken want hiertoe werd ik uitgezonden" 

Matheus 28:19 zegt ; "Ga en maak discipelen uit alle volken in mijn naam" ( Eusebius 260-339)

Jezus Christus wordt ook wel Jezus van Nazareth genoemd.

Andere bekende titels zijn :

Zoon van God

Zoon van Abraham

Zoon van David

Profeet

Leraar

Mensenzoon

Apostel

Messias

Hoge Priester

De Weg

Messiaanse vervuller van De Wet ( Torah)

De Alfa en Omega( alleen in Openbaring 22:13) van de 'herschepping' 

Geboren te Bethlehem uit de maagd Maria oktober in het jaar 2 voor gewone tijdrekening. Gestorven april(14 Nissan) van het jaar 29 na gewone tijdrekening. Hij is drie en dertig en een halve jaar oud geworden op aarde. De Vader van Jezus is Jahweh/Jehova God. De moeder is Maria.

Jezus werd als mens geboren en was een Jood. Hij stierf als Jood steeg op naar de hemel als mens , plaatsgenomen aan de rechterhand van God de Vader.

Jezus komt als Joodse man terug op aarde om Gods Koninkrijk op te richten en, te besturen vanuit het nieuwe Jeruzalem.

Jezus was de beloofde Messias en is als enige mens door God de Vader uniek verwekt..

Jezus doorstond alle beproevingen en was terecht de grootste mens ooit mede dankzij zijn manier van onderwijs. De wil van zijn Vader deed hij.

Jezus bracht geen nieuwe religie of godsdienst maar een ver(her)nieuwde verbond .

Jezus had geen vooraards bestaan.

Jezus is tot nu toe ongeveer 2015 jaar oud, derhalve de langst levende mens ooit.

Jezus ontving alle autoriteit van zijn Vader en is derhalve betrokken bij de "herschepping" totdat alle dingen "nieuw" zijn in de hemel en op aarde.

Jezus is niet God de Almachtige maar is de unieke Zoon van God.

Belangrijkste taak van Jezus was het prediken en onderwijzen van Gods Koninkrijk.

Jezus werd verhoogt boven alle mensen en engelen en is de bemiddelaar tussen God en de mens. 

Jezus is onze enige Leider en Koning met werkelijke hoop.

Willibrordus van der Weide, Bijbel onderzoeker 

 

 

 

Jezus van Nazareth uniek geboren als mens, opgevoed als een jood . Als enige mens opgestegen naar de hemel tot Zijn Vader, Yahweh/Jehovah God. Zit aan de rechterhand van God en is superieur aan de engelen. Hij komt binnenkort als Joodse mens terug op aarde en zal regeren als Koning vanuit het nieuwe Jeruzalem op aarde. Wij hopen hem welkom te heten op de platte aarde !

Is Jezus een engel ?

Kwam Jezus uit de hemel ?

Jezus was in een voormenselijk hemels bestaan ?

Was Jezus een "schepper" ooit uit Spreuken 8:22-32 ?

Jezus in de nieuwe schepping rol

Jezus wie hij werkelijk is

Johannes 3:13

De video's van deze mijnheer is uitermate boeiend en laat ook zien dat Jezus NOOIT een voor aards bestaan had in de hemel.