De Aarde =Rond of Plat ?

Als onderzoekers van Gods heilige geheimen en waarheden introduceren wij u ook het thema of onze bewoonde aarde echt "rond is als een bol" of "plat". Ook de rol die Klaas Dijkstra (zie Pagina over hem) uit Sneek had in de verdediging dat de aarde "plat"was. Als gelovige was hij een pionier in Friesland die niet nieuws bracht maar wel via Job 38:33 , Jeremia 33:25 en Jesaja 40:22( waar staat een cirkel, platte aarde) kon laten zien vanuit de Bijbel dat het onmogelijk een draaiende planeet kon zijn. De valse aanbidding door Jezuïeten samen opgesteld met hun wetenschap heeft de Bijbelse zienswijze tot dwaas gemaakt. Bijgeloof, aannames, fictie, bedrog en nep nieuws waren het gevolg dat alle religies maar accepteerden de zienswijze van de Jezuïeten in combinatie van de wetenschap. ONZIN.

Beneden kunt u enige video's zien waarbij de laatste een typische man made religiën(church) video is waarbij ze uitgaan van een Ronde Bol aarde en duizenden stelsels. Misleiding van leden en God !

We dienen ook ernstig te twijfelen aan de werping van twee Atoom bommen in Japan 1945. Het is niet mogelijk om atomen te laten exploderen zoals dit werd voorgesteld in 1945. Daarbij heeft nepnieuws een behoorlijke vlucht genomen daarna. De wereldbevolking moest geloven dat enige landen zoveel kernwapens had dat het de aarde duizenden maal kon vernietigen. Het blijkt allemaal niet waar te zijn deze wetenschappelijke misleiding. Goed Nieuws dat de mens niet in staat is de aarde op deze manier te vernietigen dus !!

Voor 200 bewijzen dat we inderdaad op een Platte Aarde leven ;

http://www.ericdubay.com ( klik op Flat Earth )

Jan Hoekstra

Flat Earth and Bible proven

  • Bijbel teksten

    Er zijn maar liefst 100 Bijbelse teksten die de platte aarde verdedigen. Zelfs in het boek Koran vind je overgenomen Bijbelse passages met de platte aarde erin. De Bijbel geeft geen enkele indicatie dat de aarde een planeet is of een bol vorm

  • The color images of Earth from NASA’s Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) are generated by combining three separate images to create a photographic-quality image. The camera takes a series of 10 images using different narrowband filters -- from ultraviolet to near infrared -- to produce a variety of science products. The red, green and blue channel images are used in these Earth images. IT IS AL A FAKE !

  • Bestaan van Atoom bommen bleek vals

    Ook betreffende Atoom bommen zijn we misleid geweest. de twee zogenaamde atoombommen in 1945, Japan, bleken nep te zijn. De twee steden werden met een napalmbombardement verbrand destijds. 90% van de huisjes waren van karton materiaal.

Stars and Bible

Yahweh God Zijn Schepping

Deze video uitgegeven in 2009 van het Wachttoren Genootschap ( Jehova's Getuigen) met een professionele acteur laat een gigantische misleiding zien. God schiep geen universum.....wie dan wel ? Juist een gedachte van de Duivel uit Jesaja 44.

Platte aarde en de Bijbel