Maarten Luther zijn 95 stellingen

Deze pagina gaan wij toewijden aan Maarten Luther !

"The only true path to salvation lays through faitffulness to Christ and his teachings" 

"De enige ware pad naar redding ligt in het geloof door middel van de Christus en zijn onderwijs" en niet doormiddel van religieuze leiders.

Maarten Luther geboren op 10-11-1483 in het Duitse stadje Eisleben had een moeilijk jeugd. Diepe armoede bracht hem weinig vreugde. Tot het bedelen in zijn kindsheid was hij veroordeelt. Een rijke familie Cotta gaf deze kansloze jongeling een studie beurs. Zijn harde vader stemde daarbij in. na een korte periode van studie verliet hij het en klopte bij een klooster aan als Katholieke jongeman, die hem verwelkom heette. Dat was in Wittenberg. Hij viel op door zijn ijver en kennis. Zijn geleerdheid bracht hem op zijn 25ste al tot een professor titel. Hij kon reizen naar Rome en hij deed als katholiek geen vreemde sprongen tot die tijd.

De beruchte 'aflaat' ingesteld door de toenmalige Paus die meer geld nodig had werd een struikelblok voor Maarten Luther. Luther kwam met geloofsbrieven die ter discussie nog waren. Pas in 1517 kwam hij met zijn beroemde 95 stellingen die niet eens zo ontzettend revolutionair waren maar langzaam toch onvrede en gemor bracht binnen de Kerkvaders en ook het publiek. Luther zijn karakter was niet van een strijder en of oproerkraaier. Hij kreeg hulp van de jonge Philippus Melanchton die een student was van Luther en hem zelfs overtrof in kennis. 

Luther zijn stelling dat een mens tot God kan naderen zonder een priester maakte het onderscheid wat een doorn in het oog was voor de Paus en andere hoge kerkvaders. Op 16-17 April moest hij verschijnen op een tribunaal in Worms. 

Zijn beroemde uitspraak was ;  "Hier sta ik ! Ik kan niet anders ! God helpe mij ! Amen."

Hij verwierp openlijk alle Conciliën en het gezag van de Paus. Hij moest vluchten naar Wartburg. Ook wel Maarten Luther zijn 'Patmos' .

In 1525 was een grote boerenopstand in Zuid Duitsland en geweld werd gebruikt in de hervormingen. Thomas Munster was hierin een voorbeeld van over ijver. Maarten Luther sprak zich uit tegen de opstandige boeren en dat koste enorm veel levens. Een grote misstap voor de conservatieve Luther, die indirect bloedschuld had.

Duitsland en Europa met Engeland was in tumult en daarbij ook nog de opkomende Turken erbij maakten Midden Europa tot een gewelddadige reformatie. Katholieken kwamen steeds meer onder druk te staan en de hervorming was een feit.

Huldreich Zwingli , Zwitser , was een radicale bekende hervormer uit de zelfde periode. Luther een meer conservatieve. Beide grote hervormers hadden ook geschillen in geloof.

Karel V  was de grote Keizer over Europa en moest alle gemoederen maar begrijpen.

Wordt vervolgd….

Jan Hoekstra

 

 

 

 

Maarten Luther

Maarten Luther

Maarten Luther overzicht in Nederlands

Leuke Video over Maarten Luther

Film over Maarten Luther uit 1953 !

Zwart wit film over het leven van Maarten Luther