Unitarische Bijbel leraar

Sir Anthony Buzzard is 'by far, de grootste unitarisme Bijbel leraar uit de 20ste eeuw die enorm heeft bijgedragen om, zonder religie invloeden ,de Bijbel te onderzoeken en helder te belichten.

Zijn kennis in de Hebreeuwse en Griekse taal is voor ons van belang om de juiste vertalingen te verkrijgen van zowel het Oude Testament als Nieuwe Testament, maar ook de Joodse zienswijze, hun denken, cultuur en onderwijs. In mei 2017 heeft Jouke Elsinga (Bijbel leraar en platte aarde aanhanger) een interview gehouden met Anthony Buzzard in Atlanta , USA. 

Helaas , ondanks zijn scherpe zaken, kan en of wil hij niet bevatten dat God nooit een universum schiep en dat de NASA een klucht is. Dit nemen wij hem wel kwalijk het gebrek aan zelf verloochening en nederigheid. 

Persoonlijk zie ik het contact en studies met deze man als een optrede om meer los te komen van religie dogma's. Uiteindelijk was ik uitgeleerd en ging mijn speurtocht verder.

Jan Hoekstra

Johannes 8:58 Anthony Buzzard

Jezus geen engel maar mens alleen

Johannes 1:1, -18 juiste uitleg

Kolossenzen 1:15-18 Jezus geen eerste schepping van God

Jezus is niet de aartsengel Michael

Voor kerkgangers en Jehovah Getuigen

Johannes :1-18 juiste uitleg

Johannes 1:1 zegt niet dat er staat Jezus of De Zoon.......