Unitarische Bijbel leraar

Sir Anthony Buzzard is 'by far, de grootste unitarische Bijbel leraar uit de 20ste eeuw die enorm heeft bijgedragen om, zonder religie invloeden ,de Bijbel te onderzoeken en helder te belichtten.Zijn kennis in de Hebreeuwse en Griekse taal is voor ons van belang om de juiste vertalingen te verkrijgen van zowel het Oude Testament als Nieuwe Testament, maar ook de Joodse zienswijzes, hun denken, cultuur en onderwijs. In mei 2017 heeft onze redactie lid Jouke Elsinga een interview gehouden met Anthony Buzzard in Atlanta , USA. 

Helaas , ondanks zijn scherpe zaken, kan en of wil hij niet bevatten dat God nooit een universum schiep en dat de NASA een klucht is. Dit nemen wij hem wel kwalijk het gebrek aan zelf verloochening en nederigheid. 

Johannes 8:58 Anthony Buzzard

Jezus geen engel maar mens alleen

Johannes 1:1, -18 juiste uitleg

Kolossenzen 1:15-18 Jezus geen eerste schepping van God

Jezus is niet de aartsengel Michael

Geen bestemming voor hemels leven voor de mens, inclusief de 144.00

Voor kerkgangers en Jehovah Getuigen

Johannes :1-18 juiste uitleg

Johannes 1:1 zegt niet dat er staat Jezus of De Zoon.......