Deze Pagina gaat over de belangrijkheid van het Midden Oosten uit historische en toekomstige Bijbelse oogpunt( onder constructie)