Fair Use

Regering van Jezus van Nazareth op de platte aarde

God's Koninkrijk , een zeer beladen onderwerp voor miljoenen vaak "christelijke" mensen. Bijna alle zogenaamde "christelijke" religies gebruiken en poogden uitleg te geven aan God's Koninkrijk vanuit hun man made religie.

Begrippen als ;     God's Koninkrijk  , Hemels Koninkrijk op aarde , Koninkrijk onderleiding van Jezus. Het is dus van belang om duidelijkheid te geven omtrent de belangrijkste boodschap die Jezus aan zijn volgelingen gaf..........prediken van God's Koninkrijk op aarde !

Deze pagina geeft een beeld van de zegeningen voor de levenden en doodden om te leven onder Gods Koninkrijk op aarde. Dit koninkrijk wordt ook wel God's " hemelse "  Koninkrijk genoemd welke zal worden geleid door Jezus van Nazareth , 1000 jaar lang OP aarde en daarna zal Jezus op aarde blijven wonen. Jezus de mens was nooit de God en of een aartsengel.

Voordat Jezus terugkeert naar de aarde als mens zijn de laatste dagen periode ingezet op aarde voordat een grote verdrukking van 7 jaar ofwel 2520 dagen .

Jezus zal in Jeruzalem op de heuvel Sion zijn Koninkrijk opzetten(Jesaja 2:2-4). Wij kunnen hieraan deelnemen als gehoorzame burgers.

De stelling dat sinds 1914 Jezus in de hemel regeert, verteld door de bekende religie " Jehova's Getuigen" is ONJUIST. Jezus zal pas regeren als hij terug komt als mens op aarde, nooit eerder.

Jan Hoekstra, Bijbel wetenschapper en geleerde

 

 

Fair Use

Fair Use

Fair Use

Fair Use

Eeuwige leven op aarde , hoe ?

Uitleg van Gods Koninkrijk op aarde , de eerste 1000 jaar

Uitleg over Gods Koninkrijk vanuit Jeruzalem op aarde.