Religieuze rechtbanken van vroeger en nu. Hoe mensen te veroordelen die God liefhebben !

Vervolgingen - uitsluitingen bij "Jehova getuigen"religie anno 2017

Ouderlingen moeten 7 zelfverkozen Leiders in alles volgen en elke lid die deze charlatans niet erkend uitsluiten.

Deze pagina wordt besteedt aan de voortdurende manieren van mensen om anderen te vervolgen of buiten te sluiten als men anders denkt of gelooft.

Zoals een aantal moedige kritische mannen en vrouwen enige kerken en religies terecht bekritiseerden, werden ze vaak tot de dood volgde..... verketterd.

In deze tijd worden er nog steeds leden van kerk religies en geloven vervolgd, discrimineert en buitengesloten door besturen. Enige voorbeelden zullen wij op deze pagina ter zijner tijd aangeven aangaande Bijbelse waarheden verkondigen en vervolgd worden !

Opmerkelijk is dat in de tijden van de Middeleeuwen vele aangeklaagden WEL een openbare zitting kregen waarbij ook verdediging mogelijk was. Bij de religie "Jehova getuigen" waar ik jaren actief was, maar nu ondergedoken wegens hun vervolging, kun je geen openbare zitting krijgen. Het vervolgen van leden die anders denkend zijn is reden om hun te vervolgen. Bij geen "berouw"volgt direct de "doodstraf" wat gehele uitsluiting is en de persoon wordt gekenmerkt als "onberouwvolle afvallige"......

Als oprichter van de beweging De Lollards in Nederland neem ik "de hak" met alle ouderlingen van Jehova getuigen in Nederland. De schaamteloze vervolgingen van leden die God liefhebben zonder hun rechten als mens te aanschouwen is zaak voor deze pagina ook.

Voorbeeld uit de praktijk bij de religie "Jehova getuigen" 2015-2017, Arnhem, Nederland ;

Het Rechterlijke Comite(religieuze tribunaal) nodigt mij uit onder dwang en komt in mijn geval met de "klacht"dat ik een andere leer breng dan de Wachttoren Religie momenteel onderwijst. Deze klacht(en) kwam van een ouderling, Jachim Boer verbonden aan de gemeente van Jehova getuigen te Sonsbeek(naam gemeente) te Arnhem in 2015 aan mijn adres. Hij beschuldigde mij dat ik onrust stookte bij andere leden .....

In Mei , Juni 2015 bij mijn terugkomst in Nederland bezocht ik een Koninkrijk zaal te Arnhem en antwoordde op een openbare vergadering. Mijn antwoorden waren op basis van mijn onderzoek op de artikelen uit de Wachttoren Studie tijdschrift(WT 15 Maart 2015)van maart 2015. Omdat de antwoorden afwijkend was met het opgelegde onderwijs werd ik beschuldigt en direct vergezet als "afvallige" en "slechte omgang" .....

Ouderlingen in Arnhem volgen alleen de instructies van hun geheime boek om elke "misverstand" hard aan te pakken. De enige tekst die ze aanhalen, om vooral maar te laten zien dat ze volgends de Bijbel zouden handelen,  was Romeinen 16:17 . Opmerkelijk dat ze mij ergens van "beschuldigen" maar zelf schuldig maken aan Romeinen 16:17 door een enorme reeks van valse zaken, leugens en verspreiden van een verwrongen evangelie om leden te maken bij mensen in plaats van discipelen te maken volgens Jezus opdracht.Mijn klachten worden helemaal niet serieus genomen !

Omdat mijn rechten als mens niet worden geaccepteerd door Jachim Boer is er geen behoefte om deze farce "rechtbank" te bezoeken . Ook kan ik technisch niet Het Bestuur voor een "Jehova getuigen"rechtbank dagen.

Hij heeft mij als een "Jehova getuige" talloze keren opgebeld dat ik voor het Tribunaal moest verschijnen waarop ik hem vertelde dat hij eerst de aanklachten op papier zette. Ook mijn rechten als mens tijdens een zulk rechtzaak wilde hij niet op papier zetten. Dat weigerde hij, maar het stalken ging door als fanatieke religie fanaat ook toen ik in het buitenland was.

De hysterische manier om te "vervolgen"in een vrij land als Nederland is ook de reden om zijn school waar hij werkt in Arnhem te informeren in 2017. God laat niet met zich spotten . Op 12-11-2017 heb ik op de Koninkrijk zaal te Bolsward ook de 21 stellingen geslagen. Het bezoek tijdens de openbare vergadering was vooral na afloop zeer boeiend waarbij een cordon van "óuderlingen" mij omsingelden en iemand vertelde , Gorrit Andringa uit Bolsward , dat ik "uitgesloten"was en de zaal moest verlaten. 

Ook worden de aanklachten alleen per telefoon of mondeling genoemd, nooit komt iets op papier, ook niet de rechten en uitspraak. Daarbij staat de uitslag al bekend omdat deze "rechter"Jachim Boer alleen maar instructies volgt uit een geheim boekwerk voor ouderlingen pagina 95 ! Alleen bij "berouw"kan iemand nog ontkomen aan de "uitsluiting" met vaak restricties.

Opmerkelijk dat dit soort NEP rechters eenvoudig iemand kan veroordelen(alleen leden) en "dood" verklaren in een nep proces zonder verdediging . Overdag speelt Jiachim Boer als gym leraar in Arnhem die met kinderen speelt. Huichelaars zei Jezus over hen.

Vraag aan u  : Zou u uw kinderen aan een sport leraar toe vertrouwen die mensen vervolgt?

Mensen die God liefhebben, met een leven in hoog moraal en de Bijbel accepteren maar niet Het Bestuur van de Wachttoren religie(Jehova getuigen) worden door een persoon als Jachim Boer vervolgt en veroordeelt. 

Personen aanspreken op wangedrag, het constant overtreden van morele wetten is een reden tot verbanning bij geen berouw. Dat is juist. Maar je kunt niet mensen veroordelen die op grond van de Bijbel juist hun eigen religie onderzoeken op zaken zonder een neutraal onderzoek. Helaas is dat onmogelijk , nog , bij de Jehova getuigen anno 2017.

Op 31-10-2017 werden de 21 stellingen op de deur van een Koninkrijk zaal genageld als reactie op het wanbestuur in New York en de werken van Jachim Boer uit Arnhem die twee petten of meer heeft in zijn leven. "Gods rechter" en gym leraar spelen .....

 

 

 

 

Leden van de religie " Jehova getuigen" die niet langer de doctrines willen navolgen van hun leiders en of vragen stellen omtrent geloofszaken worden direct vervolgd. Juridische comités bestaan uit een aanklager, rechter en beul. De aangeklaagde kan zich niet verdedigen in het openbaar. Geen klacht wordt onafhankelijk onderzocht door het comité van 3 "ouderlingen" de religieuze rechtbank. Het comité laten de aanklachten en beslissingen alleen mondeling verklaren aan de aangeklaagde in een gesloten zitting zonder dat anderen mogen getuigen hierin. Leden die vrijwillig willen uitstappen worden hiervoor ook vervolgd, ja,
door gehele uitsluiting naar andere leden toe. Leden die contact zoeken met uitgesloten en uitgestoten ex leden worden ook vervolgd. Verder heeft het rechtbank comité geen enkele juridische achtergrond, studie of competentie. De rechten van de aangeklaagde worden grofweg aan de kant gezet.

Religie en het uitsluiten van mensen