Matheus 24 : 14

Mattheüs 24 : 14 op een bolle aarde vanuit de maan. Beide zijn vals. De misleiding door religies helaas.

Jezus beweerde nooit in Matheus 24:14 dat Het Goede Nieuws bekend zou worden gemaakt door huidige religies in al hun verwrongen vormen en claims.

Wij denken dat nadat Jezus terug komt als mens op aarde dat daarna pas het echte Goede Nieuws in echte vervulling gaat aan alle volkeren door een wereldwijde gelijke onderwijs. Dat kan alleen maar door Gods Koninkrijk worden bereikt en met zekerheid niet door een religie vorm.

Jesaja 2:2-4 zal pas in vervulling gaan als Jezus terug is op aarde om zijn Koninkrijk op te richten vanuit Sion ofwel het nieuwe Jeruzalem. 

In de eerste eeuw zien we ook een deels vervulling van Matheus 24:14 tussen de jaren 33-70  gewone tijdsrekening.

Daarna na de dood van de beheerders van het convenant, de apostelen, viel alles uiteen en werden kerken en genootschappen opgericht die nooit onder Jezus zijn supervisie stonden. Dit is het zelfde vandaag de dag waarbij wij niet geloven dat Jezus een bepaalde religie als zijn organisatie heeft op aarde. Kerken en genootschappen kunnen van alles claimen in "Gods naam" maar het blijft mensen claims. Vele mensen werden het slachtoffer van religieuze vervolging met daarbij uitsluitingen, vermijdingen en zelfs martelen(geestelijk en fysiek) of vermoorden( en zelfmoord). Alles omdat sommigen hun geloof in twijfel trokken of kritisch waren op gedragingen van verantwoordelijken.

De claim dat bijvoorbeeld "Jehova's Getuigen" over de hele aarde Matheus 24:14 uitvoeren is alleen propaganda . Niet alleen "prediken" ze alleen in zogenaamde christelijke landen daarbij is het ook nog eens een verwrongen evangelie met vele veranderende doctrines en uitleggingen over de laatste 100 jaar. Veruit de meeste leden brengen grote offers voor deze religie en zien het als "goddelijk" werk voor hun religie. De goede bedoelingen van vele gelovigen om anderen oprecht te helpen waarderen wij zeker, maar de claim van Matheus 24:14 gaat door hun niet in vervulling dus.

Jan Hoekstra, Bijbel onderzoeker

Valse voorstelling met een ronde planeet aarde

Valse uitleggingen door een religie

Valse uitleggingen en beloftes van een bekende religie. Miljoenen mensen werden hardhandig misleid door hun religieuze leiders!