Religie, met leden die misleid zijn door verkeerd gidsen en het blind vertrouwen op hun zelfverkozen leiders. Romeinen 10:2 "Want ik getuig van hen(Jehova getuigen) dat zij ijver voor God hebben, maar niet overeenkomstig nauwkeurige kennis. !

Het glamour koppel Marcus en Jolanda Bulterman uit Witmarsum. Een typisch voorbeeld van cynisme en zichzelf willen profileren als Wachttoren volgeling.

Een bekende actieve religie in Nederland , maar ook in de zogenaamde christelijke landen wereldwijd zijn de "Getuigen van Jehova" ook wel bekend als de Watchtower Tower Bible and Tract Society New York/ Pennsylvania incorporations( USA ). De oprichter was Charles Taze Russel een jonge zakenman die tot zijn dood in 1916 zaken en religie combineerde. Russel was een adventist gelovige(zoals velen in die tijd van de verlichting) die veel inspiratie verkreeg uit andere groeperingen in zijn tijd de 19de eeuw, USA. Zijn zaken ging van winkels, ijzerhandel, zilvermijnen en boeken verkopen. Bij zijn dood werd het testament grotendeels niet opgevolgd door zijn opvolger. 

Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw kwamen er volgelingen in Nederland onder hun toenmalige leider Joseph Franklin Rutherford(USA). De zelfde J. Rutherford maakte van de beweging een religie met autoritair gezag en bedacht in 1931 dat de toenmalige volgelingen van hem  "Jehova Getuigen"gingen heetten. Ook claimde hij zelf dat zijn religie "Gods organisatie" zou zijn op aarde, wat alle leden zeer toegewijd geloven. Opmerkelijk is dat de "Jehova getuigen" leren dat Jezus onzichtbaar in 1919 op aarde kwam om deze religie met zijn doctrines. Dat waren de doctrines van Charles Taze Russel en de Bible Students alleen. In 1931 heeft pas Rutherford zich losgemaakt van de Bible Students die de opvolgers waren van Charles Taze Russel en niet de huidige " Jehova's Getuigen" . Joseph Franklin Rutherford leefde in enorme weelde en vond zijn dood in 1942 , roemloos als valse profeet.

In 1844 kennen wij de grote deceptie van de adventist William Miller(USA) en in 1914 en 1925 de grote deceptie van de adventist Charles Taze Russel en Joseph Franklin Rutherford.

Vandaag de dag zijn er rond de 30.000 leden in Nederland en dit aantal is sinds 1980 hetzelfde gebleven. Hun "prediking" tochten van "huis tot huis" hebben hun grote bekendheid gegeven. De opofferingen zijn derhalve erg groot geweest voor de meesten.

Ondanks dat de kinderdoop niet Bijbels is doen de " Jehova's Getuigen"  er alles aan om hun eigen kinderen tussen de 8-13 jaar te laten dopen zodat ze officieel bekend staan als een " Jehova getuige" . Aanwas is een garantie voor het voortbestaan denkt de leiding. Ook het gebruik van goedkope arbeidskrachten is boeiend voor een organisatie.

Vrijwillig uitstappen betekent uitsluiting van andere leden, familie en netwerk omgang. Dit soort praktijken is een aanslag op Artikel 18 van de grondwet van de V.N. omtrent vrijheden van verandering geloof. Het geeft aan dat leden in een bubbel leven en geheel afhankelijk zijn van hun leiders en lokale sociale netwerk van leden.

Er is veel kritiek op de verregaande toepassing van de interpretatie van het Besturend Lichaam(leiders). Veel mensen zien de wijze waarop het Bestuur alles wil controleren en alleen de Bijbel zou kunnen uitleggen als onwaar.. Wanneer zij deze kritiek ventileren, dreigt direct uitsluiting(excommunicatie).De ouderlingen hebben een geheim boek met instructies om elke "tegenstand of kritiek"te smoren .

Liefde onderling bij leden is alleen op condities gebaseerd derhalve.

Indien deze organisatie om geld vraagt wordt de Bijbel aangehaald, indien arme leden om geld vragen zegt de organisatie dat ze naar God toe moeten in gebed.....Het Genootschap bezit 80.000 onroerend goed stukken en percelen met een geschat vermogen van 8-12 miljard Euro.

De religie wordt geleid door 8 mannen momenteel(2019)uit New York of Brooklyn die alle "gehoorzaamheid" opeisen van hun leden. Elke betwisting betekent zware vervolging. Wil een ex lid weer terugkeren moet hij "berouw" tonen. Vaak blijven leden lid omdat ze anders geen omgang meer hebben met familie leden. De constante flipflop uitleggingen laten sinds 1916 zien dat men geen solide basis heeft. Elke nieuwe uitleg mag niet betwist worden.

In de zogenaamde christelijke landen is de meeste aanwas gebleken onder Katholieken, Orthodoxe geloven en soms ook bij niet gelovigen. In de Islam landen zie je geen enkele activiteit of niets noemenswaardig. Er zijn nu 8.2 miljoen leden geregistreerd wereldwijd wat na de Zevende dag adventisten religie(20 miljoen leden) de tweede grootste "adventisten"religie is. Vooral onder toe doen van president N. Knorr(vanaf 1943) kreeg men veel meer aanwas in leden

Het moraal is hoog te noemen in het algemeen. Er zijn relatieve kleine % echtscheidingen, leden trouwen hoofdzakelijk alleen met leden alleen. Doch zijn er ook in deze religie ernstige misverstanden. In 2015-2017 werden de 1008 kindermisbruik dossiers behandelt door de Royal Australia Comission waarbij stevige kritiek was op de Leiders die alles in de doofpot hielden en ernstig de rechten van slachtoffers minachten. Slachtoffers zullen een schade vergoeding krijgen wat wederom nergens wordt vermeldt door de 7 leiders....de enorme propaganda technieken laten alles gekleurd zien om de leden dom en naïef te houden in een gijzeling van een bubbel leven.

Onder het RUBRIEK " Ons Geloof"  kunt u zelf nakijken wat de wezenlijke verschillen zijn tussen onze geloofstellingen en die van "Jehova getuigen" uit Nederland of elders.

Tegenwoordig worden ze als JW bezien " Jehovah Witness" 

Advies aan hun :

De organisatie moet mensen niet langer omvormen tot robots maar tot zelfstandig kritisch denkende en zelf reflecterende mensen. Ook moeten ze hun hart en geweten kunnen laten spreken. Ze zijn geschapen in het beeld van God en zijn dus niet bedoeld tot een soort van papegaaien. Van dit soort structuren moeten we afscheid nemen. Is dit zo moeilijk te begrijpen?

 

Wat de leden moeten geloven ;

01)Het zelfverkozen Bestuur MOET worden gehoorzaamd en claimt een titel uit een illustratie van Jezus uit Matheus 24 : 45-47  "beleidvolle en getrouwe slaaf' op zichzelf.

02)Alleen de leden van deze religie kunnen gered worden op aarde als men Het Bestuur navolgt. Men noemt de religie de ark van Noach als veilige oord.

03)Alle andere religies zijn vals.

04)Men zegt dat deze religie is van God dat het zijn organisatie is op aarde sinds 1919...

05)Men beweert dat er een klasse is van leden die naar de hemel gaan en gezalfde zijn. Het bestuur claimt zichzelf als gezalfd met een hemelse hoop.

06)Verreweg de meeste leden(99.9%) hebben Jezus niet als bemiddelaar en nemen niet van de symbolen zoals brood en wijn.

07)Onderwijs komt alleen van het bestuur die zegt dat alleen zei de Bijbel begrijpen.....

08)Prediking is meestal alleen in de zogenaamde christelijke landen wereldwijd. Landen als Iran, Midden oosten, Turkije, Indonesia, India , Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Birma etc. is er geen georganiseerde dekkende "prediking" te vinden en of leden.

09)Kinderdoop laat men toe, tussen de 8-13 jaar oud en eenmaal gedoopt kunnen deze kinderen niet vrijwillig deze religie verlaten zonder te worden uitgesloten van hun familie.

10)De datum 1914 is een sleutel datum waarop alle doctrines gebaseerd zijn. Men poogt te claimen dat in dat jaar Jezus is begonnen te regeren vanuit de hemel en dat daarna de barensweeën begon van de "laatste dagen". Ze gebruiken hiervoor het Boek Daniel hoofdstuk 4 voor hun uitleg welke uit de 19de eeuw kwam reeds van anderen zoals John Aquila Brown(1823) en Edward Bishop Elliot(1793-1875). 

11)Elke misplaatste uitleg van een profetie wordt met nieuwe uitleggingen vernieuwd

12)Leden welke vrijwillig uit deze religie willen worden vervolgd doordat de andere leden niet meer in contact mogen komen met ex leden inclusief familie.

13)Deze religie bezit 80.000 onroerend goed stukken en investeert jaarlijks in hedge funds om geld te maken. Investeringen zijn in USA bedrijven meestal vanaf 1970.

14) Men claimt dat een uitvinding van een priester uit de 14de eeuw de naam van God moet zijn namelijk Jehova. In 1931 declareerde Joseph Rutherford dat men voortaan Jehova getuigen ging heetten in plaats van "Bijbel studenten" .

15) Armageddon woord uit Openbaring 16  is over meer dan 100 jaar "gepredikt" als angst inboezemde dag van God. Bij elke sessie is Armageddon "dichtbij" . Uiteraard is Armegeddon niet komende want London komt ook niet, beide zijn een plek.

16) Jezus wordt gezien als een aartsengel voor zijn aardse bestaan en erna.

17) De eigen Bijbel(NWT) is vertaald op hun eigen doctrines zoals alle kerken dat doen.

Sterke punten zijn het negeren van : de drie-eenheid dogma, onsterfelijkheid van de ziel, hellevuur, kerstmis en Pasen, kruis en militaire dienst. De organisatie wordt geleid door een groep mannen die zichzelf uitroepen als Gods spreekbuis. Elke tegenstand tegen deze mannen wordt gezien als opstand tegen .....God en diegenen worden als "afvalligen"weggezet.

PS ! Wel is gebleken dat de leiding geld investeert(nog steeds) in militaire bedrijven. Dit wordt bevestigd door de hedge fund HENRIETTA RILEY elk jaar.

U kan zelf verdere geloofspunten vinden in uw zoektocht omtrent Jehova getuigen. het is ook van belang dat Nederlandse Jehova getuigen zelfonderzoek doen sinds 1916 na hun eigen religie en alle claims. We roepen u op om tot God te bidden en vragen om de waarheid. Laat u niet misleiden door religieuze leiders en hun propaganda elke dag. De kanttekening is wel dat vele uitleggingen sinds 1916 zijn herzien, hergeschreven en of weggelaten. Dat geldt ook voor de oudere publicaties die je niet meer terug vind op hun website www.jw.org. In geval iemand met andere leerstellingen of uitleggingen gedoopt was vroeger dan moet hij verplicht nieuwe uitleggingen altijd aanvaarden anders kan hij worden uitgesloten......

 

Jan Hoekstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewaagde uitspraken van de derde president van de Watchtower Bible and Tract Incorp. ook wel "Jehova getuigen" genoemd. Geen van zijn uitspraken kwamen uit. De Jehova getuigen gingen ook in Nederland met veel overgave vaak langs de deuren.Volgens de leringen zou Joseph Rutherford in 1918-1919 zijn aangesteld persoonlijk door Jesus Christus......die even terugkwam op aarde volgens de uitleg van deze religie. Er is geen enkel fysiek bewijs hiervoor zo ook niet Bijbels...

Stephan Lett een lid van Het bestuur die zichzelf hebben uitgeroepen als Gods Vertegenwoordigers op aarde. Iedereen die niet Het bestuur gehoorzaamt als lid wordt "vervolgt" en als "geestelijk ziek" weggezet. We kunnen ons hier afvragen wie werkelijk "geestelijk ziek"is(zie afbeelding). Het is zeer zorgelijk hoe zulke religieuze leiders hun leden misleiden en onderdrukken. Dit Bestuur beschouwt iedereen die hun leerstellingen niet accepteert als "afvallig" en ook waarschijnlijk onze website....je kunt je terecht afvragen wie "geestelijk ziek" is hier nogmaals. Zie zijn gezichtsuitdrukking en pinkring, De vroeg middeleeuwse praktijken worden herhaalt in deze verpakking. Leiders eisen als de Paus alle gehoorzaamheid.

Valse profetie van 1914 en beloften welke tot de dood leidde van alle mensen op de voorpagina van de WT uit 1984.

Impression about Jehovah Witnesses believe and life

Propaganda

Overmoed in aankondigingen

Uitspraken en claims die onjuist waren

De laatste miskleun om de geloofwaardigheid van de "Jehova getuigen" te "redden" . Dramatische uitleggingen om een eigen gemaakte doctrine te verdedigen met nieuwe uitleggingen. Alles vals !

De brief aan Adolf Hitler......

1922, Het Wachttoren Genootschap maakt reclame over Olie producten in haar tijdschrift Golden Age de voorloper van ONTWAAKT

Het verbieden om zelf onderzoek te doen bij Jehova Getuigen als in de donkere dagen van de Katholieke Kerk !

De katholieke kerk en de religie Jehova Getuigen hebben vele gelijkenissen om leden te vervolgen en in gijzeling te houden door angst, verplichting en schuld.

Uitleg 1000 jarige periode op aarde

Eerlijk verhaal in het Engels.

Deze vrouw verteld eerlijk over haar leven als een Jehova getuige .

Hoe het Genootschap mensen laat vervolgen.....

Antwan Warren verteld ,als voormalige ouderling, hoe Het Genootschap zijn grip op de leden houdt met de tactiek van uitsluiten en of vermeden worden. Desastreuze manier van mind control.

Het opgeven van valse misleiding in uw religie

Deze video laat een duidelijke boodschap zien aan de leden van Jehova getuigen in Nederland en wereldwijd om het blind volgen van een Bestuur op te geven.