19de eeuwse hervormer

Benjamin Wilson ( 1817-1900) een krachtige hervormer uit de 19de eeuw die een belangrijke stempel drukte op onze huidige Bijbel onderwijs. Zijn grote schoonmaak van traditionele reformatie kerken en religies waren zeer bemoedigend. Zijn onderwijs wordt nog steeds grotendeels overgenomen door groeperingen als www.cogge.org  , www.focusonthekingdom.org , www.biblicaltruthseekers.co.uk

In 1921 kwam er een splitsing in de geloofsgenoten van Benjamin Wilson uitleggingen. Kleine verschillen waren het eigenlijk maar een splitsing was daar in twee groepen.

De scherpe inzichten van Benjamin Wilson zijn een welkom verlichting van verstikte religies en genootschappen als de "Jehova getuigen" met hun verwrongen evangelie.

Wilson's main legacy consists in two areas:

The original 1865 Fowler and Wells edition of the Emphatic Diaglott was one of the earliest interlinear Greek-English New Testaments published in America and thus had considerable influence. After Wilson's death the copyright was purchased by the International Bible Students Association (IBSA) (later the Watchtower Society) which from 1902 distributed Wilson's work widely around the world. For this reason Wilson's name is often incorrectly associated with Jehovah's Witnesses (then known as simply as "Bible Students"), though Wilson never had any association with the founder of the Bible Students group Charles Taze Russell. Further, Wilson's own views on the allegorical nature of the devil, non-preexistence of Christ, literal return of Christ, – increasing in conflict with the Watchtower Society after 1914 – are occasionally reflected in the side column of the Diaglott giving Wilson's own English translation.

Jan Hoekstra, Bijbel onderzoeker