Hemelse hoop voor de mens ?

Fictie is dit allemaal. God nooit beloofde hemels leven aan u.

Een eventuele hemelse hoop voor mensen is iets die in de zogenaamde "christelijke" religies maar ook Islam e.a. zijn. Vaak werd de scheidingslijn gesteld tussen "hemel" en "hel" na een dood. Beiden zijn valse leerstellingen en vaak ingegeven door angst.

De maker van deze website is ervan overtuigd dat er geen enkele hemelse bestemming(of hoop) voor de mensheid is. De enige man en mens die naar de hemel ging(woonplaats God) was Jezus van Nazareth. De Bijbel geeft geen hemelse bestemming aan. Wellicht door verkeerde Bijbel vertalingen zou Gods Woord de indruk geven dat sommigen naar een hemel zouden verhuizen, maar dit is ingegeven door eigen interpretatie en dogma.

Ook dat een bepaalde klasse van 144.000 personen uit het boek Openbaring naar de hemel zou opstijgen is een fabel. In het kort verwijzen we naar de valse leerstelling van de "Jehova getuigen" die spreken over een hemelse en aardse klasse.

De bestemming van de eerste mens Adam was leven voor altijd op de platte aarde. Daarna is de bestemming altijd gelijk gebleven ook voor profeten, apostelen, vrienden en discipelen van Jezus van Nazareth. Jezus hemzelf woont tijdelijk als enige mens ooit in de hemel bij God zijn vader en zal spoedig terug komen op aarde als onsterfelijke mens.

Alle mensen die sinds Adam zijn gestorven 'slapen" nu en hebben een kans op de opstandinghoop op aarde nadat Jezus gaat regeren OP(epi) aarde ( Openbaring 20 ; 4 )

Jan Hoekstra

Hemelse hoop is een utopie

Het leven is alleen bestemt op aarde. Logisch dat de Koning, Jezus van Nazareth, leeft met ons op aarde en niet vanuit een hemel. Misvattingen van kerken en genootschappen maken elke evangelie van hun verwrongen.