De ETICA

Deze pagina besteden wij aan de bekendste voorvechter voor vrijheid van meningsuiting vanuit de Bijbel. Zijn naam is Benedictus Spinoza( 1632-1677 ) een jongeman met een missie in zijn tijd en omstandigheden.

Het boekwerk " ETICA"  betekende voor hem de ' uiteenzetting '  . De mens diende te leren en dus niet aannames te accepteren die op fictie en bedrog rusten. Dat is ook mijn MISSIE om op te komen voor God en Jezus van Nazareth, de beide sleutel personen waarmee ons leven van afhangt.(Johannes 17 : 3 ).

Spinoza voorbeeld inspireert mij !

Willibrordus van der Weide, onderzoeker.