Persoonlijk geloof ik dat ik op een platte aarde leef en dat het linker plaatje een sprookje is .......

Naarmate u met een sterke telescoop de boot dichterbij haalt dan uw oog dan ziet u wederom het hele schip weer

De beweging De Lollards gaat uit van de Bijbel en haar zuiverheid. De Bijbel verkondigt nergens dat we op een rond draaiende 'planeet' aarde leven in een eindeloze universum. De Bijbel spreekt niet eens van 'planeten' en een 'universum' dan alleen twee grote hemellichamen(zon en maan). De zogenaamde 'planeten' zijn alleen maar lichtende 'sterren' in het gewelf.

Theologisch argument: Een bepaald argument moet wel waar zijn, want anders zou het tot groot onheil leiden.

Eigen onderzoek en het bekijken van feitelijke wetenschap met argumenten helpen ons om de visie van een platte aarde aannemelijk te maken in een wereld waarin wij belachelijk worden gemaakt door de algemene opinie helaas. 

God schiep in Genesis 1:1 en Jesaja 44:24 de aarde en de hemel .....met andere woorden het idee dat God ook een eindeloze universum schiep is een waanidee voortgekomen uit een theorie van N. Copernicus uit het begin 16de eeuw.

Er is GEEN enkele bruggenbouwer, architect en ingenieur in Nederland te vinden of elders die rekening houdt bij het bouwen van lange dammen, bruggen of spoor rails met een kromming coëfficiënt zoals onze "leraren"op school dit mij wijs maakten. Een voorbeeld die ik persoonlijk nog leerde op school  ;

De stelling is dat we op een bolle aarde zouden leven met een omtrek van maximaal 40.000 km wat een straal van 6371 kilometer geeft en een diameter van 12742 kilometer aldus mijn school studie. Hierop zouden de volgende conclusies komen aangaande de kromming van de aarde wat een daling geeft......

Er is eveneens een hoekverdraaiing van toepassing, waardoor de opgetelde waarde van de daling toeneemt. In de volgende tabel is duidelijk zichtbaar dat naarmate de afstand groter wordt, de kromming of de mate van daling ook groter wordt. Dit heeft te maken met de hoekverdraaiing en is in de formule vertaald in de kwadratische verhouding. Aldus hun theorie...uitgaande dat we op een bol planeet aarde leven.

1 kilometer afstand brengt een daling(bol aarde) van 7.85 cm

2 kilometer                                                                    31.00 cm

3 kilometer                                                                    70.00 cm

4 kilometer                                                                    1.25 meter

5 kilometer                                                                    1.96 meter

10 kilometer                                                                  7.85 meter

20 kilometer                                                                 31.79 meter

50 kilometer                                                                 196.19 meter

100 kilometer                                                               784.75 meter

200 kilometer                                                               3.14 kilometer ? !

Dit is waar of onzin volgens u  ? 

Volgens mij al tientallen jaren ONZIN maar wie ben ik als ongeletterde Fries uit Bolsward die de "wetenschap"op de hak neemt hierin en alle religies ?

Daarnaast werd je ook nog bedrogen met een zogenaamde MAANLANDING tussen 1969-1972 wat een Hollywood show was alleen. 

Conclusie :

01) Er is geen bolle planeet aarde die op 23.4% staat en om zich zelf draait met maximum 1600km/uur en nog eens om de zon met 100.000 km/uur.

01A) De zon is geen 150miljoen km ver weg maar slechts hoogstens 6000km max. binnen het gewelf als een plasma(niet als een planeet)

02) Er is geen universum en planeten

03) Er is nooit iemand op een maan geweest

04) Nederland had geen astronauten ooit maar alleen twee goed betaalde acteurs

05) De aarde is plat, stationair en Antarctica is de buiten wal 

06) We leven in een gesloten systeem, boven ons is een gewelf

07) Zon en maan zijn waarschijnlijke projecties met plasma vorming op relatieve hoogtes binnen ons gewelf

08) Zon en maan lijken niet groter te zijn dan 60 km doorsnee op een 5000 km afstand.

09) Zogenaamde planeten zijn plasma's en sterren lichten in water of glas.

10) Er is geen zwaartekracht

Nu nog even een uitleg vanuit de Bijbel in het Engels over de zienswijzes destijds;

The Genesis creation story provides the first key to the Hebrew cosmology. The order of creation makes no sense from a conventional perspective but is perfectly logical from a flat-earth viewpoint. The earth was created on the first day, and it was “without form and void (Genesis 1:2).” On the second day, a vault the “firmament” of the King James version was created to divide the waters, some being above and some below the vault. Only on the fourth day were the sun, moon, and stars created, and they were placed “in” (not “above”) the vault.

The Vault of Heaven

The vault of heaven is a crucial concept. The word “firmament” appears in the King James version of the Old Testament 17 times, and in each case it is translated from the Hebrew word raqiya, which meant the visible vault of the sky. The word raqiya comes from riqqua, meaning “beaten out.” In ancient times, brass objects were either cast in the form required or beaten into shape on an anvil. A good craftsman could beat a lump of cast brass into a thin bowl. Thus, Elihu asks Job, “Can you beat out [raqa] the vault of the skies, as he does, hard as a mirror of cast metal (Job 37:18)?”

Elihu's question shows that the Hebrews considered the vault of heaven a solid, physical object. Such a large dome would be a tremendous feat of engineering. The Hebrews (and supposedly Yahweh Himself) considered it exactly that, and this point is hammered home by five scriptures:

Job 9:8, “...who by himself spread out the heavens [shamayim]...”

Psalm 19:1, “The heavens [shamayim] tell out the glory of God, the vault of heaven [raqiya] reveals his handiwork.”

Psalm 102:25, “...the heavens [shamayim] were thy handiwork.”

Isaiah 45:12, “I, with my own hands, stretched out the heavens [shamayim] and caused all their host to shine...”

Isaiah 48:13, “...with my right hand I formed the expanse of the sky [shamayim]...”

If these verses are about a mere illusion of a vault, they are surely much ado about nothing. Shamayim comes from shameh, a root meaning to be lofty. It literally means the sky. Other passages complete the picture of the sky as a lofty, physical dome. God “sits throned on the vaulted roof of earth [chuwg], whose inhabitants are like grasshoppers. He stretches out the skies [shamayim] like a curtain, he spreads them out like a tent to live in...[Isaiah 40:22].” Chuwg literally means “circle” or “encompassed.” By extension, it can mean roundness, as in a rounded dome or vault. Job 22:14 says God “walks to and fro on the vault of heaven [chuwg].” In both verses, the use of chuwg implies a physical object, on which one can sit and walk. Likewise, the context in both cases requires elevation. In Isaiah, the elevation causes the people below to look small as grasshoppers. In Job, God's eyes must penetrate the clouds to view the doings of humans below. Elevation is also implied by Job 22:12: “Surely God is at the zenith of the heavens [shamayim] and looks down on all the stars, high as they are.”

This picture of the cosmos is reinforced by Ezekiel's vision. The Hebrew word raqiya appears five times in Ezekiel, four times in Ezekiel 1:22-26 and once in Ezekiel 10:1. In each case the context requires a literal vault or dome. The vault appears above the “living creatures” and glitters “like a sheet of ice.” Above the vault is a throne of sapphire (or lapis lazuli). Seated on the throne is “a form in human likeness,” which is radiant and “like the appearance of the glory of the Lord.” In short, Ezekiel saw a vision of God sitting throned on the vault of heaven, as described in Isaiah 40:22.

The Shape of the Earth

Disregarding the dome, the essential flatness of the earth's surface is required by verses like Daniel 4:10-11. In Daniel, the king “saw a tree of great height at the centre of the earth...reaching with its top to the sky and visible to the earth's farthest bounds.” If the earth were flat, a sufficiently tall tree would be visible to “the earth's farthest bounds,” but this is impossible on a spherical earth. Likewise, in describing the temptation of Jesus by Satan, Matthew 4:8 says, “Once again, the devil took him to a very high mountain, and showed him all the kingdoms of the world [cosmos] in their glory.” Obviously, this would be possible only if the earth were flat. The same is true of Revelation 1:7: “Behold, he is coming with the clouds! Every eye shall see him...”

The Flat-Earth Bible

© 1987, 1995 by Robert J. Schadewald

Reprinted from The Bulletin of the Tychonian Society #44 (July 1987)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nep nieuws en totale onzin bij ingenieurs dit bovenstaande tabel, niemand maakt er gebruik van namelijk in de praktijk want er is geen kromming van de aarde namelijk.

Een unieke uitleg van iets wat onverklaarbaar wordt als je elke windmolen terughaalt met een sterke telescoop. Het menselijk oog kan beperkt kijken en dan lijkt het dat deze windmolens 'zakken' zoals deze tabel u wilt laat geloven

Baikal meer in Rusland......636 kilometer zonder kromming ! Hoe is dat mogelijk als onze wetenschap boeken beweren dat er tenminste 9 kilometer kromming moet zijn omhoog of naar beneden hoe u dat maar wilt zien van het punt waarop u bent. Conclusie de aarde is PLAT !

NASA oplichting 1986

Een ongeluk in scene gezet

Platte aarde, de logica

Een logische uitleg...

Maan landingen en de leugens

Wederom de leugens omtrent de maanlandingen