Wij geloven dat wij rechts leven op een platte aarde en dat het linker plaatje een sprookje is .......

naarmate u met een sterke telescoop de boot dichterbij haalt dan uw oog dan ziet u wederom het hele schip weer

De beweging De Lollards gaat uit van de Bijbel en haar zuiverheid. De Bijbel verkondigt nergens dat we op een rond draaiende 'planeet' aarde leven in een eindeloze universum. De Bijbel spreekt niet eens van 'planeten' en een 'universum' dan alleen twee grote hemellichamen(zon en maan). De zogenaamde 'planeten' zijn alleen maar lichtende 'sterren' in het gewelf.

Theleologisch argument: Een bepaald argument moet wel waar zijn, want anders zou het tot groot onheil leiden.

Eigen onderzoek en het bekijken van feitelijke wetenschap met argumenten helpen ons om de visie van een platte aarde aanmemelijk te maken in een wereld waarin wij belachelijk worden gemaakt door de algemene opinie helaas. 

God schiep in Genesis 1:1 en Jesaja 44:24 de aarde en de hemel .....met andere woorden het idee dat God ook een eindeloze universum schiep is een waanidee voortgekomen uit een theorie van N. Copernicus uit de begin 16de eeuw.

Er is GEEN enkele bruggenbouwer, architect en ingenieur in Nederland te vinden of elders die rekening houdt bij het bouwen van lange dammen, bruggen of spoor rails met een bollings coefficent zoals onze "leraren"op school dit mij wijs maakten. Een voorbeeld die ik persoonlijk nog leerde op school te Sneek ;

De stelling is dat we op een bolle aarde zouden leven met een omtrek van maximaal 40.000 km wat een straal van 6371 kilometer geeft en een diameter van 12742 kilometer aldus mijn school studie. Hierop zouden de volgende conclusies komen aangaande de kromming van de aarde wat een daling geeft......

Er is eveneens een hoekverdraaiing van toepassing, waardoor de opgetelde waarde van de daling toeneemt. In de volgende tabel is duidelijk zichtbaar dat naarmate de afstand groter wordt, de bolling of de mate van daling ook groter wordt. Dit heeft te maken met de hoekverdraaiing en is in de formule vertaald in de kwadratische verhouding. Aldus hun theorie...uitgaande dat we op een bol planeet aarde leven.

1 kilometer afstand brengt een daling(bolling aarde) van 7.85 cm

2 kilometer                                                                    31.00 cm

3 kilometer                                                                    70.00 cm

4 kilometer                                                                    1.25 meter

5 kilometer                                                                    1.96 meter

10 kilometer                                                                  7.85 meter

20 kilometer                                                                 31.79 meter

50 kilometer                                                                 196.19 meter

100 kilometer                                                               784.75 meter

200 kilometer                                                               3.14 kilometer ? !

Dit is waar of onzin volgens u  ? 

Volgens mij al tientallen jaren ONZIN maar wie ben ik als ongeletterde Fries uit Bolsward die de "wetenschap"op de hak neemt hierin en alle religies ?

Daarnaast werd je ook nog bedrogen met een zogenaamde MAANLANDING tussen 1969-1972 wat een Hollywood show was alleen. 

Conclusie :

01) Er is geen bolle planeet aarde die op 23.4% staat en omzich zelf draait met maximum 1600km/uur en nog eens om de zon met 100.000 km/uur.

01A) De zon is geen 150miljoen km ver weg maar slechts hoogstens 6000km max binnen het gewelf als een plasma(niet als een planeet)

02) Er is geen universum en planeten

03) Er is nooit iemand op een maan geweest

04) Nederland had geen astronauten ooit maar acteurs

05) De aarde is plat en Antartica is de buiten-wal 

06) We leven in een gesloten systeem, boven ons is een gewelf

07) Zon en maan zijn waarschijnlijke projecties met plasma vorming op relatieve hoogtes binnen ons gewelf

08) Zon en maan lijken niet groter te zijn dan 60 km doorsnee

09) Zogenaamde planeten zijn plasma's en sterren lichten in water of glas.

10) Er is geen zwaartekracht

 

 

 

Nep nieuws en totale onzin bij ingenieurs dit bovenstaande tabel, niemand maakt er gebruik van namelijk in de praktijk want er is geen kromming van de aarde namelijk.

Een unieke uitleg van iets wat onverklaarbaar wordt als je elke windmolen terughaalt met een sterke telescoop. Het menselijk oog kan beperkt kijken en dan lijkt het dat deze windmolens 'zakken' zoals deze tabel u wilt laat geloven

Baikal meer in Rusland......636 kilometer zonder kromming ! Hoe is dat mogelijk als onze wetenschap boeken beweren dat er tenminste 9 kilometer kromming moet zijn omhoog of naar beneden hoe u dat maar wilt zien van het punt waarop u bent. Conclusie de aarde is PLAT !

Laser straal op grote afstand

De laser techniek laat zien in Nederland dat de aarde , uiteraard, gewoon plat is. Bij een 28 km lengte zou een verschil van 150 meter in hoogte moeten zijn , wat er niet is dus

NASA oplichting 1986

Een ongeluk in scene gezet

Platte aarde, de logica

Een logische uitleg...

Maan landingen en de leugens

Wederom de leugens omtrent de maanlandingen