Bijbel en platte aarde

Grappig dat een "Jehova Getuige"ons aanviel ......kijk eens mee

Jesaja 40:22 en Platte Aarde

Deze tekst vertaling brengen wij naar voren om duidelijkheid te geven dat toen deze tekst werd geschreven in het Hebreeuws, alle mensen en geinspireerde schrijver( Jesaja ) wisten dat de aarde PLAT was uiteraard. Het idee dat in het begin 16de eeuw de aarde plots een bol was draaiende om een zon was puur fictie tot op de dag van vandaag. De Bijbel is betrouwbaar en God onveranderlijk. 

21Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?
Is het je niet van meet af aan verteld?
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld?
22Hij troont boven de schijf van de aarde»
– haar bewoners zijn als sprinkhanen –,
hij spreidt de hemel uit als een doek,
spant hem uit als een tent om in te wonen.
 
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

De Nederlandse Bijbel Vertaling geeft de volgende recente verklaring af ;

De vertaling van Jesaja 40:22 in de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) verschilt met die van de NBG-vertaling 1951 en de Statenvertaling (SV). Bij vertalen is het niet alleen belangrijk dat de juiste betekenis van woorden wordt achterhaald. Er moet ook gelet worden op de verschillen die er bijvoorbeeld zijn tussen twee culturen. Het Oude Testament is ontstaan in een tijd toen het wereldbeeld nog heel anders was dan in de tijd dat mensen werkten aan de SV of de NBG 1951. Er is een tijd geweest dat iedereen dacht dat de aarde plat was. Het was zelfs een heel revolutionaire gedachte toen werd gezegd dat de aarde bolvormig was. De tekst van Jesaja 40:22 is geschreven in de tijd dat men het beeld had van een platte aardschijf. In het Hebreeuws staat het woord KHoeG(KHuG), dat vertaald kan worden met ‘cirkel’ of ‘schijf’. In de SV is het wereldbeeld van de 17e eeuw terug te vinden, toen iedereen wist dat de aarde niet plat was. De NBG 1951 sluit daarbij aan (‘het rond der aarde’), hoewel het woord ‘rond’ uit deze vertaling natuurlijk niet alleen voor bolvormige voorwerpen gebruikt wordt. In de NBV wordt hier duidelijk aansluiting gezocht bij het oorspronkelijke wereldbeeld. Dat is in overeenstemming met de regels die gehanteerd zijn bij het maken van deze vertaling.

http://www.nbv.nl/vertaalaantekeningen/?cid=ann.Isa.40_22.1

Zie ook de engelse uitleg in http://www.crivoice.org/circle.html In Ancient Near Eastern conceptions, this circle would refer to the flat earth disk, not to a sphere.

 Onbetrouwbare vertalingen zijn de Nieuwe Wereld Vertaling van de Jehova Getuigen die "schijf"hebben vertaald in "rond"en zelfs in de voetnoot van hun "studie bijbel" zelf met "bolle". Wij noemen dit bewuste fraude. Ook de Statenvertaling is hierin onbetrouwbaar en gekleurd.

Nog een feit is dat in Jesaja 22:18 er wordt gesproken over het woord "BAL " ( wat uiteraard rond is ) met het grondwoord "Kad-Duhr" . In Jesaja 40:22 zien we het juiste grondwood "Khug" wat we nu weten cirkel of schijf betekent en ONMOGELIJK rond of bal. Je ziet bij de "Jehova's Getuige" Bijbel vertaling in Spreuken 8:27 het woord "kring" wat dezelfde grondwoord heeft als in Jesaja 40:22. "Kring" is verkeerd vertaald en moet dus cirkel of schijf zijn !

Opmerkelijk dat de "Jehova's Getuigen"claimen in hun boekje "wat leert de Bijbel echt" op blz 20 met het kopje "Harmonieus en Nauwkeurig" par. 8 .....De Bijbel is wetenschappelijk nauwkeurig...In een tijd dat mensen onjuiste ideeen hadden over de vorm van de aarde, zei de Bijbel dat de aarde rond was, een bol(Jesaja 40:22).

Dus Adam tot Noach en Noach tot Abraham, Daniel, David, Salomo, Jezus en apostelen hadden onjuiste ideeen over de vorm van de aarde ?? 

 Op de video's ( YOUTUBE ) van "Bijbel studie& Bijbel wetenswaardigheden" poogt een "Jehova getuige" ons op de hak te nemen en zijn gelijk op te eisen ( Zijn geloof in een bolle aarde ). Hoe deze religie ons beschuldigt eerst en zelf zich schuldig maakt aan plagiaat en fraude.

Heeft u vragen ?

info@yellowagro.com

W.A. van der Weide

Jehova getuige poogt ons op de "hak"te nemen

U ziet hoe een religie claimt in "de waarheid"te zijn met deze farce uitleg. De "Jehova Getuige Bijbel" ofwel Nieuwe Wereld Vertaling werd zonder echte Bijbel tijds kennis in Hebreeuws en Grieks "vertaald"door een paar leden van een schrijvers afdeling binnen Het Wachttoren Genootschap met een toegevoegde Griekse kok. Uiteraard poogt elke religie de Bijbel in haar eigen doctrine te vertalen. De NWT is een schrijnende voorbeeld hierin gebleken.

Platte aarde en waarom het zo is !

Bijbel en platte aarde

Isaiah 40:22

Prima uitleg hoe de Bijbel allen maar een stationaire platte aarde uitlegde. Door fraude in vertalingen poogden religies uit te leggen dat de Bijbel een ronde planeet aarde vertelde.....een leugen dus.