Deel 1 over Evert Jan Roskam

Evert Jan Roskam onze grote Boerenleider(1892-1974)

Boeren Leider

E.J. Roskam was ongetwijfeld Nederlands grootste en meest bekende boerenleider. Vanuit de jaren dertig vorige eeuw leide hij de boeren uit de grote crises. Het Nederlandsche Agrarische Front die hij leidde vanaf 1940-1943, in de bezettings jaren, was berust op de Groot Germaanse Landbouw Rijk.

Tienduizenden geliefde vaderlandse boeren en buitenlandse gasten kwamen in 1940 bijeen te Rolde(Drente) om hun boeren leider een warm welkom te geven. Ondanks de eenheid en opgang kon Het Nederlandsche Agrarische Front niet stand houden door de ondergang van het Duitse derde rijk mede door hun aanval op het commustische en atheistische bolwerk USSR.

In 1945 werd deze prachtige boeren beweging en front opgeheven door de Nederlandse Staat die alle activiteiten van de NSB verbood.Tijd om dit in een andere vorm te doen herrijzen !

Eind september 1943 nam hij zelf zijn ontslag in als boerenleider. Mussert, onze grote Leider van Nederland,  zag hem met spijt vertrekken en bleef hem persoonlijk goed gezind.

Nadat Roskam als 'boerenleider' van het politieke toneel was verdwenen, werd hij voor het eerst echt boer. Al in 1942 had hij het beheer gekregen over een aan het Leger des Heils toebehorende hoeve, 'Groot Batelaar' in Lunteren; later pachtte hij deze boerderij. In december 1944 vertrok hij naar Hüde in Oldenburg (Duitsland), waar hij Verwalter werd van een boerderij van Freiherr von Witzleben. Daar werd hij in mei 1945 gearresteerd.

In mei 1948 veroordeelde het tribunaal te Arnhem Roskam tot drie en een half jaar internering met aftrek en levenslang ontzetting uit het kiesrecht. Aangezien de Hoge Autoriteit de straf te licht achtte en het fiat executio weigerde, bleef Roskam daarna nog geïnterneerd tot 24 november 1948, toen het kantongerecht-tribunaal te Nijmegen na een nieuw proces de Arnhemse uitspraak bevestigde.

Na zijn vrijlating werd Roskam in de jaren vijftig opnieuw boer in de streek tussen Barneveld en Lunteren. Gedurende zijn laatste jaren woonde hij als rentenier in een kleine villa te Lunteren. Anders dan de meeste oud-NSB'ers schuwde hij de publiciteit niet. Hij schreef bijdragen voor De Vrije Boer , het blad van de Boerenpartij, en gaf eind jaren zestig enkele malen een interview, waarin hij blijk gaf zijn nationaal-socialistische denkbeelden in hoofdzaak te zijn trouw gebleven.

Heeft u vragen ?

info@yellowagro.com

W.A. van der Weide