Opgenomen in de afdeling P van het ziekenhuis , 11-11-1934 te Groningen.

Johannes Wardenier

Opgenomen in een "gekkenhuis".

Johannes Wardenier een dilettant ingenieur uit Steenwijkerwold. Hij werd plots in 1934 'wereld beroemd' met zijn geniale uitvinding , een 'brandstof arme' motor. Een week later werd hij gevangen afgevoerd naar een 'gekkenhuis' in Groningen.........de soap had de meeste impact van de afgelopen 150 jaar in de omgeving Steenwijk - Wolvega. 

Geboren te Overijssel op 1912 en gestorven(vermoord?) in 1960. Hij was van eenvoudig komaf en boerenzoon. In Wolvega (Friesland) waren er plannen om een ​​fabriek te bouwen voor zijn brandstof arme motor. Johannes Wardenier werd afgevoerd naar een "gekkenhuis" in Groningen en toen hij weer thuis kwam vertelden zijn ouders dat zijn uitvinding was meegenomen. Door wie? Hoge heren van de Staat, C.I en of Bataafse Petroleum Maatschappij/Shell.

In de oorlogsjaren(1944) werd hij losgekocht door Frits Philips/Herre Rinia, dit wordt erkend door het Philips concern.

Philips heeft het idee van de brandstofloze (brandstof arme) motor van Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold in 1957 gekocht om het uit de markt te houden. Dat beweert een 88-jarige oud-werknemer van Philips, hoofd ingenieur George Neelen, tegen journalist en schrijver Henk Ymker uit Steenwijk. Ymker sprak de ernstig zieke oud-werknemer jongstleden (05-2019). George Neelen was een collega van ingenieur Haarhuis(vader van de bekende Paul Haarhuis, tenniser)die ik persoonslijk heb ontmoet bij hem thuis. Hij ontving gaarne het nieuwste boek over Het Mysterie Wardenier beschreven door Henk Ymker in 2019.

Persoonlijk als fan van Johannes geloof ik niet dat Johannes een Octrooi /Patent kon bekostigen in 1934. Zeker zulke uitvindingen was on Hollands.

De voordelen voor het bestaan ​​van het genie Johannes Wardenier en de brandstofloze motor stapelen zich op, aldus Henk Ymker. Het bedrijf Philips blijft echter ontkennen. Opmerkelijk dat Philips samen werkte met Shell en Ford motors. Ook was het betrokken bij operatie Paperclip in 1945-1946.

De uitvinding was wereldnieuws in 1934 én een oplossing voor de hoge werkeloosheid in die tijd in de regio, maar eindigde in een drama en mysterie. De motor verdween ,ook de tekeningen en andere bewijzen. De motopr werd door honderden vooral Friezen lopend gezien. Een getuiige uit Bolsward, oud tandarts Menger kon dat beamen.

Wardenier werd in een klap wereldberoemd (Foto: uit het boek Het Mysterie Wardenier)

Steenwijker Henk Ymker bracht een bijna geactualiseerde versie uit van zijn boek het Mysterie Wardenier, fantastisch genie of een geniaal fantast? Dat boek over de uitvinder uit Steenwijkerwold schreef hij in de jaren tachtig maar het 'drama van de motor' en de nieuwe verhalen die dat de de decennia deciding losmaakte, brachten Ymker tot de uitgave van een nieuw boek.

Bewijs? 

Bij toeval sprak Ymker vorige week donderdag de ernstig zieke oud-werknemer van Philips. Een man uit Norg kent de oud-medewerker van Philips goed en bracht hen met elkaar in contact. De oud-medewerker, ingenieur George Neelen, was projectleider bij Philips en werkte aan de ontwikkeling van de Stirlingmotor. De motor van Johannes Wardenier uit Steenwijkerwold zou een van de inspiratiebronnen zijn geweest.

Dezelfde Neelen schreef in een tijdschrift dat ik zelf las (1967) dat sinds 1935 er aan de Stirling type werd ingewikkeld door Philips. Wellicht was Johannes Wardenier zijn idee een mooie geschenk uit de "hemel" ...

OP 07-11-1934 Aangekomen onder druk van Hendrik Colijn, premier en oud Shell topman en olie baron Henri Detering (Shell) dat de klucht Wardenier in de kiem moest worden gesmoord. Wardenier werd "gek" verklaard en dagen in gijzeling gehouden onder rijks wachters in Groningen.

Momenteel loopt er een eigen onderzoek van mij over de hele kwestie maar ook over de beschuldigingen aan het adres Johannes Wardenier. Het gaat om Duitse krijgsmacht waarin Johannes deel zou hebben genomen tussen october 1940 en october 1943. Deze beschuldigingen komen van Lourens Oldersma, directeur van Tresoar te Leeuwarden.Het is aan mij om uit te zoeken of de beschuldigingen wel kloppen........Dat Johannes Wardenier wel of niet deel uit maakte van de Duitse Krijgsmacht zegt uiteraard niets over de ' brandstofloze motor' uitvinding en wat er nu precies gebeurde. 

Tot later

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Wardenier

Het Mysterie Johannes Wardenier. Nog steeds geen ere burger in Steenwijkerwold, Nederland.

Genie

Genie Johannes Wardenier