Johannes Wardenier

Opgenomen in een "gekkenhuis".

Geboren te Overijsel op 1912 en gestorven in 1960. Hij was met 22 jaar de uitvinder van een brandstofloze motor die werkte op samengeperste lucht & compressie. Zijn "ster"rees aan de hoge hemel in 1934 toen zijn uitvinding voor de val van de olie prijzen zorgde wereldwijd. Hij was van eenvoudig komaf en boerenzoon. In Wolvega(Friesland) waren er plannen om een fabriek te bouwen voor zijn motoren. Johannes Wardenier werd afgevoerd naar een "gekkenhuis"in Groningen en toen hij weer thuis kwam bij zijn ouders was zijn uitvinding meegenomen. Door wie ? Hoge heren van het Philips concern.....

Johannes bleef ook na 1934 op de been ondanks dat al zijn plannen niet meer werden ondersteund. Verguisd door het lokale domme volk , bleef hij tot aan zijn dood sigaren roken en dure auto's rijden. In de oorlogs tijd werd hij losgekocht door Philips en met hoogst waarschijnlijkheid ook betaald maandelijks. Uiteindelijk werd hij monddood gemaakt. Zijn graf was later leeg gevonden.

Tijd voor volledige eerherstel van Johannes Wardenier !

Voor vragen of opmerkingen 

info@yellowagro.com

W.A. van der Weide

Johannes Wardenier

Het Mysterie Johannes Wardenier. Nog steeds geen ere burger in Steenwijkerwold, Nederland.

Genie

Genie Johannes Wardenier